Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης

Εισαγωγική επισήμανση

Για λόγους καλύτερης αναγνωσιμότητας, στους παρόντες Όρους Χρήσης χρησιμοποιείται ο αρσενικός τύπος για τους προσωπικούς προσδιορισμούς και τα προσωπικά ουσιαστικά. Για λόγους ίσης μεταχείρισης, οι αντίστοιχοι όροι ισχύουν για όλα τα φύλα και τις ταυτότητες φύλου κάθε είδους. Η συντομευμένη γλωσσική μορφή χρησιμοποιείται μόνο για συντακτικούς λόγους και δεν υπονοεί καμία απολύτως διάκριση.

Γενικά

H Paragliding Greece - Fly & Fun προσφέρει εκπαίδευση στο αλεξίπτωτο πλαγιάς, μαθήματα προχωρημένης εκπαίδευσης και πτήσεις tandem. Οι προσφορές μας είναι διαθέσιμες μόνο σε άτομο (πελάτη) που έχει διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχθεί κάθε σημείο των παρόντων όρων και προϋποθέσεων. Η σύμβαση μεταξύ του πελάτη και της σχολής αλεξιπτώτου πλαγιάς Fly& Fun συνάπτεται όταν η κράτηση γίνει αποδεκτή από τη σχολή αλεξιπτώτου πλαγιάς Fly and Fun. Οι παρόντες γενικοί όροι και προϋποθέσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής της σύμβασης. Ο συμμετέχων βεβαιώνει με την εγγραφή του ότι είναι σωματικά και ψυχικά υγιής και ότι δεν υπάρχουν λόγοι που σχετίζονται με ασθένειες που αποκλείουν την καταλληλότητα για συμμετοχή. Ο συμμετέχων είναι υπεύθυνος για την καλή υπόδηση και τον κατάλληλο ρουχισμό. Αναλαμβάνει την υποχρέωση να ακολουθεί αυστηρά τις οδηγίες των εκπαιδευτών πτήσης και των υπευθύνων των μαθημάτων. Κανείς δεν εξαναγκάζεται ή υποχρεώνεται να απογειωθεί. Εάν ένας συμμετέχων αισθάνεται ανασφαλής ή δεν αισθάνεται καλά, πρέπει να το αναφέρει στον υπεύθυνο απογείωσης ή στον εκπαιδευτή πτήσης. Μια ημέρα εκπαίδευσης μπορεί να αναβληθεί ή να ακυρωθεί για λόγους ασφαλείας. Για νέους κάτω των 18 ετών απαιτείται η υπογραφή νόμιμου εκπροσώπου.

Αποκλεισμός Ευθύνης

Οι συμμετέχοντες γνωρίζουν ότι διατρέχουν ορισμένους κινδύνους όταν ασκούν το άθλημα του αλεξίπτωτου πλαγιάς. Η συμμετοχή στην εκπαίδευση αλεξίπτωτου πλαγιάς, στην περαιτέρω εκπαίδευση, στις πτήσεις tandem και στις δοκιμαστικές πτήσεις γίνεται πάντα με δική τους ευθύνη και ρίσκο. Αποκλείεται ρητά η ευθύνη της σχολής Paragliding Greece- Fly & Fun, των εκπαιδευτών της, των πιλότων tandem και άλλων βοηθητικών προσώπων για βλάβες των συμμετεχόντων. Η σχολή αλεξίπτωτου πλαγιάς Greece - Fly & Fun δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημιές ή κλοπή προσωπικού εξοπλισμού . Η σχολή Paragliding Greece - Fly & Fun δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από ενέργειες τρίτων, άλλων συμμετεχόντων, φυσικά φαινόμενα κ.λπ. ή που οφείλονται σε καθυστερήσεις του προγράμματος πτήσεων.

Ασφάλιση και ζημιές στον εξοπλισμό

Η Paragliding Greece - Fly & Fun είναι ασφαλισμένη για τις δραστηριότητές της ως μέρος της υποχρέωσης επιμέλειας. Ο ιπτάμενος εξοπλισμός της Paragliding Greece - Fly & Fun είναι επίσης ασφαλισμένος  για την υπαίτια ευθύνη της αεροπορικής νομοθεσίας. Ωστόσο, εάν οι συμμετέχοντες στα μαθήματα χρησιμοποιούν τον δικό τους πτητικό εξοπλισμό, η δική τους έγκυρη ασφάλιση αστικής ευθύνης πτήσης είναι υποχρεωτική (η ιδιωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης δεν επαρκεί!). Οι ζημιές στον εξοπλισμό εκπαίδευσης και δοκιμών που προκαλούνται από υπαιτιότητα του πελάτη βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον πελάτη. Η επαρκής ασφάλιση κατά ατυχημάτων αποτελεί πάντα ευθύνη του συμμετέχοντα.

Δωροεπιταγές - Δωροκάρτες

Οι δωροκάρτες  για όλες τις υπηρεσίες μας πρέπει να πληρωθούν πριν από την παράδοση. Η ισχύς τους λήγει 12 μήνες μετά την ημερομηνία έκδοσής τους. Η εξαργύρωση αποκλείεται. Η εξαργύρωση μετά τη λήξη είναι δυνατή μόνο κατόπιν συνεννόησης. Ένα κουπόνι είναι αξιόγραφο, σε περίπτωση απώλειας δεν υπάρχει αντικατάσταση και δεν υπάρχει ισοδύναμη αξία. Στην περίπτωση των κουπονιών παροχής υπηρεσιών η Paragliding Greece - Fly & Fun, διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει πρόσθετη πληρωμή εάν η τιμή της υπηρεσίας έχει αυξηθεί στο μεταξύ.

Κόστος μαθημάτων – Διάρκεια εκπαίδευσης

Οι τιμές των προσφορών βασίζονται στις τρέχουσες προσφορές του Paragliding Greece - Fly & Fun στην ιστοσελίδα https://paragliding.gr . Οι τιμές αναφέρονται σε ευρώ.

Διθέσιες πτήσεις

Γενικές πληροφορίες:

Ο επιβάτης δηλώνει ρητά ότι είναι σωματικά και ψυχικά υγιής, ότι δεν ζυγίζει πάνω από 100 κιλά, ότι δεν πάσχει από καρδιακές ή κυκλοφορικές διαταραχές, προβλήματα ισορροπίας, νευρολογικές διαταραχές ή άλλες ασθένειες, συμπεριλαμβανομένων των χρόνιων ασθενειών, και ότι αισθάνεται ικανός να αντεπεξέλθει στην ένταση της πτήσης. Σε κάθε περίπτωση, η δραστηριότητα σε αυτές τις περιπτώσεις πραγματοποιείται με ευθύνη του επιβάτη. Είναι ευθύνη του επιβάτη να ακυρώσει την πτήση εάν:

- δεν έχει πραγματοποιηθεί θεωρητική ενημέρωση.

- δεν έχει κατανοήσει το σύνολο ή μέρος της ενημέρωσης.

- βρίσκεται υπό την επήρεια αλκοόλ, ναρκωτικών ή φαρμάκων που επηρεάζουν την κρίση και την ικανότητά του να ενεργεί.

Ο επιβάτης αποδέχεται τους όρους και τις προϋποθέσεις του Paragliding Greece - Fly & Fun με την αποστολή της κράτησης, την πληρωμή του ποσού του παραστατικού, την προφορική παραγγελία της δραστηριότητας ή/και την υπογραφή/εξαργύρωση δωροεπιταγών. Η υπηρεσία φωτογραφίας & βίντεο, μεταφοράς προς απογείωση και τα συναφή δεν συμπεριλαμβάνονται στο αντίτιμο της πτήσης.

Είναι ευθύνη του επιβάτη να φοράει κατάλληλο ρουχισμό (αδιάβροχο, αντιανεμικό), ανθεκτικά παπούτσια (που να φτάνουν πάνω από τους αστραγάλους) και γάντια ανθεκτικά στο σχίσιμο. Ο πιλότος tandem αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει προστασία κεφαλής (κράνος) και εξοπλισμό πτήσης. Για επιβάτες κάτω των 18 ετών, απαιτείται η υπογραφή γονέα ή κηδεμόνα.

Είναι ευθύνη του επιβάτη να ακολουθεί τις οδηγίες του πιλότου άνευ όρων και χωρίς καθυστέρηση. Αυτό γίνεται για τη δική τους ασφάλεια. Ειδικότερα, η μη τήρηση των οδηγιών κατά την απογείωση, την πτήση και την προσγείωση μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό του επιβάτη και του πιλότου. Εάν δεν ακολουθηθούν οι οδηγίες του πιλότου, ο πιλότος μπορεί να αποκλείσει τον επιβάτη από την πτήση. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, η αίτηση επιστροφής χρημάτων θα απορρίπτεται. Ο επιβάτης είναι υπεύθυνος για σωματικές βλάβες που προκύπτουν από τη μη τήρηση των οδηγιών του πιλότου. Ο επιβάτης ευθύνεται για ζημιές στον εξοπλισμό, στους πιλότους ή σε τρίτους που προκλήθηκαν από τον επιβάτη εκ προθέσεως ή από βαριά αμέλεια.

Αποποίηση ευθύνης

Ο πελάτης αναγνωρίζει ότι το αλεξίπτωτο πλαγιάς εμπεριέχει εγγενείς κινδύνους. Η συμμετοχή σε διθέσια πτήση γίνεται με δική του ευθύνη. Αποκλείεται ρητά οποιαδήποτε ευθύνη εκ μέρους του Paragliding Greece - Fly & Fun , του πιλότου tandem (ιδιοκτήτης Κωστούλας Σταύρος) ή άλλων βοηθητικών προσώπων για ζημιές στους συμμετέχοντες.   Το Paragliding Greece - Fly & Fun δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιά ή/και κλοπή προσωπικών αντικειμένων (τιμαλφών) κατά τη διάρκεια της πτήσης.   Η Paragliding Greece - Fly & Fun δεν ευθύνεται για ζημιές που προκαλούνται από ενέργειες τρίτων, άλλων συμμετεχόντων, φυσικές καταστροφές κ.λπ. ή για καθυστερήσεις στο πρόγραμμα της πτήσης.

Τιμές και υπηρεσίες:

Οι τιμές και οι υπηρεσίες των προσφορών βασίζονται στις τρέχουσες προσφορές της εταιρείας Paragliding Greece - Fly & Fun στην ιστοσελίδα https://paragliding.gr Οι τιμές είναι ανά άτομο σε ευρώ. Οι τιμές μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Πληρωμή:

Ο επιβάτης είναι υπεύθυνος για την πληρωμή με προφορική επιβεβαίωση ή κράτηση μέσω της ιστοσελίδας.  Κατά την κράτηση μιας πτήσης για επιβάτες (με κράτηση μέσω παραγγελίας ή προφορικά), το αντίτιμο καταβάλλεται αμέσως μετά. Για κρατήσεις που πραγματοποιούνται σε σύντομο χρονικό διάστημα, είναι δυνατή η καταβολή του κόστους σε μετρητά επί τόπου.

Η κράτηση θα επιβεβαιωθεί γραπτώς, τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την Paragliding Greece - Fly & Fun. Εάν έχει γίνει κράτηση για δωροεπιταγή, αυτή θα αποσταλεί αμέσως στον πελάτη.

Είναι δυνατή η μεταφορά των χρεώσιμων υπηρεσιών σε άλλον δικαιούχο.

Συμφωνημένες ημερομηνίες-καιρικέςσυνθήκες:  

Οι πτήσεις με αλεξίπτωτο πλαγιάς εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες. Για το λόγο αυτό, η Paragliding Greece - Fly & Fun θα επικοινωνήσει με τον επιβάτη μεταξύ 18:00 και 20:00 το προηγούμενο βράδυ της εκάστοτε πτήσης. Εάν ο καιρός δεν είναι κατάλληλος για πτήση, η πτήση θα αναβληθεί.

Eπισημαίνει ρητά ότι ακόμη και με καθορισμένες ημερομηνίες δεν υπάρχει δικαίωμα πραγματοποίησης πτήσης εάν οι καιρικές συνθήκες δεν το επιτρέπουν. Η περιοχή πτήσης προσδιορίζεται , από την Paragliding Greece - Fly & Fun ή τον πιλότο tandem ,(διθέσιου αλεξίπτωτου)ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Οι λεπτομέρειες της πτήσης καθορίζονται από τον πιλότο. Η διάρκεια της πτήσης του επιβάτη είναι εξαρτώμενη από τις καιρικές συνθήκες.

Ακύρωση ή τροποποίηση της σύμβασης από τον πελάτη

Οι κρατήσεις πτήσεων  είναι δεσμευτικές και μπορούν να ακυρωθούν μόνο μέχρι 48 ώρες πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία. Εάν ο επιβάτης δεν εμφανιστεί ή φτάσει καθυστερημένα στη συμφωνημένη ημερομηνία χωρίς να ειδοποιήσει τον πιλότο (ή το Paragliding Greece - Fly & Fun ) ή εάν ο επιβάτης βρίσκεται υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών, δεν υπάρχει δικαίωμα επιστροφής χρημάτων, αποζημίωσης ή επιστροφής τυχόν εξόδων. Εάν ο επιβάτης ακυρώσει τη δραστηριότητα ή φύγει νωρίς, δεν θα γίνει επιστροφή χρημάτων.

Ακύρωση ή τροποποίηση σύμβασης από την Paragliding Greece - Fly & Fun

Ο πιλότος είναι πάντα υπεύθυνος για την πραγματοποίηση της πτήσης. Ο πιλότος έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την πτήση, ακόμη και σε σύντομο χρονικό διάστημα, εάν κρίνει ότι ο επιβάτης είναι ακατάλληλος λόγω της συμπεριφοράς, των παραλείψεων ή άλλων ενεργειών του που θέτουν σε κίνδυνο ή καθιστούν αδύνατη την εκπλήρωση της σύμβασης.

Εάν μια δραστηριότητα ή τμήματα αυτής δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν λόγω ανωτέρας βίας, ιδίως λόγω μη ασφαλών καιρικών και φυσικών συνθηκών και συναφών ανησυχιών για την ασφάλεια εκ μέρους του Paragliding Greece - Fly & Fun και του/των πιλότου/ων του, καθώς και λόγω επίσημων μέτρων, απεργίας ή άλλων λόγων, το Paragliding Greece - Fly & Fun δικαιούται να ακυρώσει ή να διακόψει την δραστηριότητα, ακόμη και σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Οι πληρωμές που έχουν γίνει θα επιστραφούν . Θα πρέπει να σημειωθεί ότι είναι προς το συμφέρον όλων να διασφαλιστεί μια διαδικασία χωρίς κινδύνους. Οι αποφάσεις του πιλότου είναι τελικές. Διατηρούμε ρητά το δικαίωμα να προβούμε σε αλλαγές στην διοργάνωση, ιδίως σε αλλαγές του χώρου διεξαγωγής σε σύντομο χρονικό διάστημα. Το Paragliding Greece - Fly & Fun θα προσπαθήσει να βρει αντίστοιχη εναλλακτική λύση.

Οι επιβάτες συμμετέχουν και δρουν με δική τους ευθύνη

Ο κίνδυνος ατυχήματος δεν μπορεί να αποκλειστεί εντελώς. Είναι ευθύνη του πελάτη να συνάψει ασφάλεια ατυχήματος. Είναι ευθύνη του πελάτη να διασφαλίσει ότι έχει επαρκή ασφαλιστική κάλυψη υγείας και ατυχήματος, συμπεριλαμβανομένης της κάλυψης για δραστηριότητες αλεξίπτωτου πλαγιάς.

Οι πελάτες το πράττουν με δική τους ευθύνη. Η Paragliding Greece - Fly & Fun , εκπροσωπούμενη από τον ιδιοκτήτη Κωστούλα Σταύρο  και μοναδικό πιλότο tandem, ευθύνεται μόνο για ζημιές που προκλήθηκαν από βαριά αμέλεια ή πρόθεση εκ μέρους της Paragliding Greece - Fly & Fun . Στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, οι επιβάτες παραιτούνται από όλες τις αξιώσεις κατά του Paragliding που υπερβαίνουν τις υπάρχουσες ασφαλιστικές παροχές.

Σε περίπτωση που το Paragliding Greece - Fly & Fun αναθέσει την εκτέλεση σε συνεργαζόμενη εταιρεία ή σε πιλότο tandem (ελεύθερο επαγγελματία),το Paragliding Greece - Fly & Fun δεν ευθύνεται για τις πράξεις και τις παραλείψεις τους. Ειδικότερα, το Paragliding Greece - Fly & Fun δεν ευθύνεται για ζημίες που οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις της συνεργαζόμενης εταιρείας ή του ελεύθερου επαγγελματία πιλότου που δεν σχετίζονται με τη συμβατικά συμφωνημένη υπηρεσία.

Η Paragliding Greece - Fly & Fun δεν ευθύνεται για ζημιές που οφείλονται σε ενέργειες τρίτων, άλλων συμμετεχόντων, ανωτέρα βία, φυσικά γεγονότα, επίσημες εντολές κ.λπ. ή λόγω καθυστερημένης επιστροφής στην πατρίδα. Εάν ο συμμετέχων δεν ακολουθήσει τις οδηγίες του διοργανωτή ή του πιλότου κ.λπ., κάθε ευθύνη της Paragliding Greece - Fly & Fun παύει να υφίσταται

Η ασφάλιση αστικής ευθύνης της Paragliding Greece - Fly & Fun για πτήσεις tandem με αλεξίπτωτο πλαγιάς καλύπτει ζημιές μέχρι 1.500.000,00 εκατ. ευρώ.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η Paragliding Greece - Fly & Fun  αναλαμβάνει την ευθύνη να επεξεργάζεται και να αποθηκεύει ηλεκτρονικά τα προσωπικά δεδομένα των πελατών στο πλαίσιο της συμβατικής σχέσης, αποκλείοντας τη μη εξουσιοδοτημένη κοινοποίηση σε τρίτους. Ο πελάτης πρέπει να γνωρίζει ότι, σύμφωνα με την τρέχουσα κατάσταση της τεχνολογίας, δεν διασφαλίζεται η πλήρης ασφάλεια των δεδομένων κατά τη διαβίβαση μέσω του Διαδικτύου. Κατόπιν γραπτού αιτήματος του πελάτη, τα προσωπικά του δεδομένα θα καταστραφούν μετά το τέλος της υπηρεσίας.

Πνευματικά δικαιώματα

Η Paragliding Greece - Fly & Fun μπορεί να χρησιμοποιήσει φωτογραφικό, ηχητικό και βιντεοσκοπημένο υλικό που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης για δικούς του σκοπούς ανά πάσα στιγμή (π.χ. μάρκετινγκ, Facebook, Instagram, TikTok, ενημερωτικά δελτία, εκπαιδευτικό υλικό κ.λπ.). Οι πελάτες συμφωνούν με την εμπορική χρήση αυτών των εικόνων, βίντεο κ.λπ. από την Paragliding Greece - Fly & Fun και οι πελάτες δεν διεκδικούν αποζημίωση για αυτό σε καμία περίπτωση.  Η Paragliding Greece - Fly & Fun διατηρεί όλα τα δικαιώματα του δικτυακού τόπου https://paragliding.gr. Απαγορεύεται η λήψη, η ηλεκτρονική αποθήκευση, η επεξεργασία και η πώληση του περιεχομένου ή οποιουδήποτε μέρους του δικτυακού τόπου χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του παρόχου. Η Paragliding Greece - Fly & Fun δεν φέρει καμία ευθύνη για την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχονται στην ιστοσελίδα https://paragliding.gr  ή για τυπογραφικά λάθη.

Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Η συμβατική σχέση υπόκειται αποκλειστικά στο ελληνικό δίκαιο. Η έδρα της Paragliding Greece - Fly & Fun στα Ιωάννινα συμφωνείται από τα μέρη ως ο αποκλειστικός τόπος δικαστικής δικαιοδοσίας . Η Paragliding Greece - Fly & Fun διατηρεί το δικαίωμα να προβάλλει αξιώσεις στον τόπο κατοικίας του πελάτη. Σε περίπτωση που μεμονωμένες διατάξεις των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων είναι άκυρες ή ελλιπείς, η άκυρη ή ελλιπής διάταξη αντικαθίσταται από μια νομικά έγκυρη διάταξη που πλησιάζει όσο το δυνατόν περισσότερο την άκυρη ή ελλιπή διάταξη. Αυτό δεν επηρεάζει την ισχύ των υπόλοιπων διατάξεων.  

Οι συμμετέχοντες από τις ΗΠΑ ή τον Καναδά αναγνωρίζουν ότι δεν υπάρχει συμφωνία για τη δικαιοδοσία στις ΗΠΑ ή τον Καναδά και ότι το Paragliding Greece - Fly & Fun δεν αποδέχεται νομικές διαδικασίες στις χώρες αυτές.